NOVINKA PRO DVĚ OSOBY či JEDNOHO VELKÉHO JEDLÍ

(Smažená degustační prasárnička)